CUBIC AM7000

252.00

Product Description

 

 

Õhukvaliteedi monitor

AM7000

 

Kvaliteedisertifikaat
Toote nimetus: Õhukvaliteedi monitor
Toote tüüp: AM7000
Kontrollija:
Kontrollimise kuupäev:

 

Sissejuhatus

Täname, et ostsite AM7000 õhukvaliteedi monitori! See toode suudab mõõta siseruumis kuut õhukvaliteedi näitajat, milleks on temperatuur, niiskus, tahked osakesed (PM2,5), CO2, formaldehüüd ja lenduvad orgaanilised ühendid. Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja pöörake tähelepanu kõigile ettevaatusabinõudele.

 

Ettevaatusabinõud

 • Kasutage 5 V/1 A toiteadapterit, kuna muidu võib voolu liigne tarbimine põhjustada ülekuumenemist ja tõrkeid seadme töös.
 • Ärge sisestage teravaid metallriistu korpuses olevatesse õhuavadesse, kuna muidu võib andur kahjustuda ja te võite saada elektrilöögi.
 • Hoolitsege, et seadmesse ei satu vett ega muud vedelikku, kuna muidu esineb talitlushäirete ja elektrilöögi saamise oht.
 • Õhukvaliteedi monitor peab olema formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite mooduli paigaldamise ja eemaldamise ajal väljalülitatud.
 • See toode sobib kasutamiseks ainult tavalises siseruumis. Ärge kasutage seda liiga kõrge (üle 50 °C) ega liiga madala temperatuuriga (alla -20 °C) keskkonnas ja hoolitsege, et seade ei ole kaua aega otsese päikesevalguse käes. Kui seadmesse on sisestatud formaldehüüdi moodul, siis tohib seda kasutada ainult vahemikku 0 °C kuni 40 °C jääval temperatuuril.
 • Ärge kasutage seadet väga niiskes, õliaurudega ega söövitava õhuga ja muus sellises keskkonnas. Õhukvaliteedi monitori lühiajaline kokkupuude suure gaasikontsentratsiooniga võib põhjustada formaldehüüdi anduri ajutist tõrget. Sel juhul tuleb seade viia nõuetekohase talitluse taastumiseks puhtasse ventileeritud keskkonda. Normaaloleku taastumiseks võib kuluda koguni päev või kaks.
 • Töötaval seadmel ei tohi õhuava kinni katta, kuna see mõjutaks negatiivselt mõõtmistäpsust.
 • Selles tootes kasutatav formaldehüüdi andur on väga tundlik, mistõttu vajab see stabiilset tuvastuskeskkonda, milles ei ole järgmisi segavaid aineid: etanool (alkohol), metanool, tolueen, ksüleen, süsinikmonooksiid, vesiniksulfiid jms. Täpsuse tagamiseks formaldehüüdi mõõtmisel tuleb vältida seadme kasutamist suure alkoholisisaldusega (nagu parfüümid ja toiduvalmistamiseks kasutatav vein) õhuga keskkonnas. Seadme pikaajaline kokkupuude orgaanilise gaasi suure kontsentratsiooniga võib formaldehüüdi andurit pöördumatult kahjustada.
 • See toode kasutab elektrokeemilist andurit formaldehüüdi kontsentratsiooni tuvastamiseks siseruumi õhus. Tuvastatud väärtus on mõeldud üksnes kasutaja teavitamiseks. See seade ei asenda profikasutuseks mõeldud mõõteriistu, mistõttu ei tohi selle tuvastustulemusi kasutada mingil muul eesmärgil.

 

Pakendi sisu

 1. AM7000 õhukvaliteedi monitor
 2. Mikro-USB juhe
 3. Kasutusjuhend
 4. Formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite moodul (lisavarustus)

 

Toote tutvustus

3.1 Välimus

 

3.2 Andurite tehnilised parameetrid 

Õhukvaliteedi näitaja Element Selgitused
Temperatuur Mõõtepiirkond -10~50 °C
Täpsus ±1 °C

(Mõõdetuna pärast seda, kui seade on jõudnud 30 minuti jooksul stabiliseeruda järgmiste näitajatega keskkonnas: 25±2 °C ja 50±10% suhteline õhuniiskus.)

Niiskus Mõõtepiirkond 0~95% suhteline õhuniiskus
Täpsus ±8% suhteline õhuniiskus
Tahked osakesed (PM2,5) Mõõtepiirkond 0~1000 μg/m3
Täpsus ≤100 μg/m3: ±10 μg/m

>100 μg/m3: ±10% lugemist

(Vt TSI 8530, 25±2 °C, 50±10% suhteline õhuniiskus.)

Kvaliteeditase Suurepärane
Mõõdukas
Halb
CO2 Mõõtepiirkond 400~5000 miljondikku
Täpsus ±(50 miljondikku + 5% lugemist)
Kvaliteeditase Suurepärane: 400~800 miljondikku

Mõõdukas: 801~1200 miljondikku

Halb: >1200 miljondikku

Formaldehüüd

(lisavarustus)

Mõõtepiirkond 0~1 mg/m3
Täpsus ≤0,100 mg/m3: ±0,03 mg/m3

>0,100 mg/m3: ±30% lugemist

(Vt GASERA ONE, 25±2 °C, mõõdetuna pärast seda, kui seade on jõudnud stabiliseeruda 2 minuti jooksul järgmises keskkonnas: 50±10% suhteline õhuniiskus.)

Kvaliteeditase Suurepärane
Mõõdukas
Halb
Lenduvad orgaanilised ühendid

(lisavarustus)

Mõõtepiirkond Tasemed 0、1、2、3
Kvaliteeditase Suurepärane
Mõõdukas
Halb

 

Märkus: näitude kuvamise liideses on CO2 ja formaldehüüdi taustavärviplokil, tahkete osakeste (PM2,5) näitu ümbritseval värvilisel ringil ja mõõdetud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega õhu kvaliteeti näitaval värviplokil kolm olekut – roheline, kollane ja punane, mis tähendavad vastavalt õhukvaliteedi suurepärast, mõõdukat ja halba taset. Lisaks sellele on mõõdetud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega õhu kvaliteeti näitav värviplokk jagatud 4 segmendiks, mis vastavad kvaliteeditasemetele 0~3.

 

3.3 Tooteinfo

Toote tüüp AM7000
Töötingimused -10~50 °C ja 0~95% suhteline õhuniiskus

(ilma kondensaadita)

Hoiutingimused -20~50 °C ja 0~95% suhteline õhuniiskus

(ilma kondensaadita)

Nimipinge 5 V alalispinge
Suurus 90x80x53 mm
Näidik 2,8-tolline TFT LCD-näidik
Juhtmeta moodul* WiFi 802.11b/g/n

Bluetooth BLE4.2

* Juhtmeta moodul on lisavarustuse hulka kuuluv komponent, mis vajab kohandamist vastavalt kliendi vajadustele.

 

Juhised

 4.1 Formaldehüüdi anduri paigaldamise juhised

 1. Võtke alumiiniumfooliumist kotike pakendist välja, avage ja võtke formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite moodul kotikesest välja.
 2. Keerake seade ümber ja vabastage tagumine kate toote põhjal olevast pilust.
 3. Sisestage formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite moodul vastavasse USB-pessa tootel.
 4. Sisestage tagumise katte ülemine klamber vastavasse auku toote ülaserval ja fikseerige see kohale põhjal oleva magnetiga.

4.2 Ühendage seade toitejuhet kasutades toiteallikaga. Seade kuvab esmalt ülessoojenemisandmeid ja siis õhukvaliteedi andmeid.

 

4.3 Formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite mooduli eemaldamine: Kuna formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite moodul on kulumaterjal, siis saab juhul, kui seadet ei kasutata mõnda aega, võtta formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite mooduli seadmest välja ja panna mooduli eluea pikendamiseks tagasi alumiiniumfooliumist kotikesse. Tehke nii formaldehüüdi/lenduvate orgaaniliste ühendite moodulit eemaldades: võtke sõrmedega sisseehitatud pidemest kinni, et see ümber pöörata ja et kasutada pidet seejärel mooduli väljavõtmiseks.

4.4 CO2 käsitsi kalibreerimise nupu kasutamise juhised

 1. Laske seadmel stabiilses olekus üle 15 minuti töötada.
 2. Kasutage akupanka või muud kantavat toiteallikat ja minge õue.
 3. Hoidke nuppu üle 8 sekundi vajutatuna: kuvale ilmub edenemisnäidik.
 4. Minge seejärel võimaluse korral AM7000 õhukvaliteedi monitorist rohkem kui 2 meetri kaugusele (vältimaks seda, et teie poolt väljahingatavas õhus sisalduv CO2 mõjutab kalibreerimist) ja oodake 2 minutit, kuni edenemisnäidik kaob kuvalt. Käsitsi kalibreerimise protsess on sellega lõppenud.

 

 

Lihtsad rikkeotsingu juhised

Probleem Lahendus
Must kuva või kuva puudub
 1. Kontrollige, et seade on nõuetekohaselt toiteallikaga ühendatud ja et toiteadapter vastab nõuetele.
 2. Kontrollige, et adapteri toitepistik on kindlalt ühendatud pistikupessa.
Formaldehüüdi lugemi väärtus on suur.
 1. Tuulutage ruumi 15 minutit enne seadme kasutamist.
 2. Kõrvaldage järgmiste segavate ainete võimalikud allikad: õliaur, sigaretisuits, parfüümid, puuviljad (mis eritavad aromaatseid gaase, sisaldavad alkoholi, on kääritatud või halvaks läinud jne), alkohol ja alkoholi sisaldavad tooted, sage kõndimine jne.

 

 

Müügijärgne teenindus ja konsultatsioon

 Pöörduge müügijärgseks teeninduseks ja konsultatsiooniks otse kohaliku turustaja või Cubicu poole.

Cubic Sensor and Instrument Co Ltd

Veebisait: www.gassensor.com.cn

Allalaadimine

Downloads

There are no reviews yet.

Be the first to review “CUBIC AM7000”